آموزش

جهت بزرگ نمایی هرکدام از فیلم های آموزشی بعد از زدن دکمه مثلث پخش فیلم در نوار ابزار کنترلی پخش کننده، بر روی دکمه بزرگ نمایی کلیک نمایید.

http://webeco.ir/templates/yougrids/images/download_icon.png 1- ورود به مدیریت سایت

http://webeco.ir/templates/yougrids/images/download_icon.png 2- کنترل پنل سایت

http://webeco.ir/templates/yougrids/images/download_icon.png 3- تغییر رمز مدیریت

http://webeco.ir/templates/yougrids/images/download_icon.png 4- منوهای سایت

http://webeco.ir/templates/yougrids/images/download_icon.png 5- محتوا و مدیریت مطالب

http://webeco.ir/templates/yougrids/images/download_icon.png 6- اضافه کردن تصویر به مطلب

http://webeco.ir/templates/yougrids/images/download_icon.png 7- مدیریت اخبار و مقالات

http://webeco.ir/templates/yougrids/images/download_icon.png 8- ویرایش تماس با ما

http://webeco.ir/templates/yougrids/images/download_icon.png 9- اضافه کردن لوگو به سایت

http://webeco.ir/templates/yougrids/images/download_icon.png 10- اسلایدشو صفحه اصلی

http://webeco.ir/templates/yougrids/images/download_icon.png 11- ویرایش متون صفحه اصلی

http://webeco.ir/templates/yougrids/images/download_icon.png 12- ایجاد و حذف مجموعه گالری

http://webeco.ir/templates/yougrids/images/download_icon.png 13- ایجاد و حذف تصاویر گالری